OLX Christmas Logo
Wiadomości
Dodaj ogłoszenie
P.H.U. KRIS Krzysztof Ziółkowski
P.H.U. KRIS Krzysztof Ziółkowski

P.H.U. KRIS Krzysztof Ziółkowski

  • Ostatnio online: 08 gru 2023, 10:50
  • Na OLX od: 06 lut 2012
Znajdź na tej stronie

Filtruj ogłoszenia

Znaleźliśmy 0 ogłoszeń
Kategorie
  • Wszystkie ogłoszenia705
Sortuj

Przepraszamy, nie znaleźliśmy tego, czego szukasz.

O nas

Drzwi drewniane, wewnętrzne- zewnętrzne wykonywane na zamówienie

1.Gwarancja udzielana jest na wyroby stolarki drzwiowej na okres
24 miesięcy od daty sprzedaży uwidocznionej na dowodzie zakupu
towaru. Uprawnienia z tytułu gwarancji mogą być wykonywane przez
Nabywcę – Kupującego po uiszczeniu wszystkich należności na rzecz
Producenta – Gwaranta.
Zgłoszenia reklamacyjne należy składać w formie pisemnej wraz z
załączoną kopią faktury i karty gwarancyjnej. W okresie
gwarancyjnym producent zobowiązuje się dokonać bezpłatnie napraw
wad ukrytych,nie widocznych w chwili zakupu, ujawnionych w czasie
eksploatacji. Klient zobowiązany jest dokładnie sprawdzić towar ze
złożonym zamówieniem oraz sprawdzić jego stan. Braki w zamówieniu
należy zgłosić do Sprzedawcy maksymalnie w przeciągu 7 dni od
otrzymanej przesyłki, po tym czasie reklamacja na niekompletne
zamówienie nie obowiązuję. Reklamacji nie podlegają wszelkie wady
jawne. Montowanie towaru z wadami jawnymi jest równoznaczne z
utartą reklamacji. Podstawą złożenia reklamacji tytułu gwarancji
jest okazanie faktury zakupu. Reklamacje nieuzasadnione skutkują
tym. że reklamujący poniesie koszty związane z przyjazdem serwisu.
2. W przypadku ujawnienia się wady w okresie gwarancji oraz
zgłoszenia Gwarantowi tej wady w okresie gwarancji Gwarant
zobowiązuje się do:
- Rozpatrzenia i załatwienia reklamacji w możliwie jak
najkrótszym terminie w uzgodnieniu z kupującym, nie dłuższym niż
14 dni od chwili otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. W przypadku
gdy z przyczyn leżących po stronie Kupującego niemożliwe było
przeprowadzenie jakichkolwiek czynności (oględziny, naprawa,
wymiana) w tym terminie - zwłoka w załatwieniu reklamacji nie
zachodzi.
- Nieodpłatnej naprawy wyrobu wadliwego w okresie gwarancyjnym lub
wymiany wyrobu na nowy, jeśli ujawniły się wady, których nie można
usunąć poprzez naprawę w razie nieskuteczności trzech kolejnych
napraw. Decyzję o naprawie lub wymianie podejmuje Gwarant po
dokonaniu oględzin wyrobu u Klienta lub w firmie Kris. Termin
naprawy lub wymiany towaru na nowy ustala Gwarant.
- Za zgodą kupującego, reklamacja może zostać zakończona poprzez
obniżenie ceny, co skutkuje jednak wygaśnięciem gwarancji na
reklamowany wyrób.
- Gwarant zastrzega sobie prawo do ostatecznej kwalifikacji
ujawnionych wad ukrytych oraz sposobu ich usunięcia. W przypadku
wymiany wadliwego towaru na nowy, Kupujący zobowiązany jest do
zwrotu wadliwego produktu z chwilą otrzymania towaru wolnego od
wad.
3.Gwarancją nie są objęte:
- Mechaniczne uszkodzenia oraz wady zewnętrzne powstałe na skutek
nieprzestrzegania prawidłowych zasad w trakcie transportu,kładowania i przechowywania wyrobów.
- Wady wyrobów powstałe na skutek ich przechowywania lub
użytkowania w środowisku o nieodpowiedniej wilgotności powietrza.
Prawidłowa wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 60%,
ponieważ powoduje to pocenie się drzwi i roszenie szyb co w
konsekwencji powoduje uszkodzenia.
- Wady powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania lub
niedbałości Kupującego.
- Wyroby zamontowane niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcjami
montażu. Drzwi dostarczone są jako malowane lub w stanie surowym
do wykończenia we własnym zakresie. Drzwi w stanie surowym należy
zabezpieczyć przed montażem -polakierować. Do malowania należy
stosować tylko farby czy lakiery dopuszczone do malowania drewna
na zewnątrz/wewnątrz w zależności od miejsca zabudowy drzwi.
Zawsze
należy stosować farby podkładowe i nawierzchniowe tego samego
producenta.
- Przebarwienia i różnice w odcieniach ramiaków i płycin
wynikające z naturalnych właściwości drewna oraz naturalne zmiany
barwy spowodowane upływem czasu.
- Wyroby posiadające zmiany konstrukcyjne dokonane przez osoby
nieuprawnione.
- Braki ilościowe elementów i akcesoriów widoczne przy odbiorze
towaru.
- Usterki wyrobu nieistotne lub całkowicie niewidoczne po
zamontowaniu.
- Wyroby niepełnowartościowe, których cena została obniżona.
- Uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych, niezależnych od
producenta i warunków eksploatacji.
CD na stroniewww
 

Kontakt

  • GRZYBNO 1A
  • 87-327 BOBROWO
Pokaż na mapie
  • Numer telefonu884915602
  • Strona internetowahttp://www.kris-drzwi.pl/

Darmowa aplikacja na Twój telefon